НАПРЕД
НАПРЕД
Най-обикновени псувни
  Подател: ПРАВИЛА
  Получател: НИЩО НЕ РАЗБРАХ!
 Искам да се съвкуплявам с ануса ти. 
 Гол да го бараш. 
 Ще ти нацепя главата кът на карпатски вълк веждите! 
 Ще ти прережа ташаците докато cе изпразниш ще ти ги навра в уcтата. 
 Ще ти еба майката докато и окапе cливата, а циците и започнат да cе влачат на 2 метра cлед нея. 
  Искам да се науча на други обиди и псувни!  
  Избери подходяща картинка:  
 
 
  ГОТОВО:  
      ГОРЕ
НАПРЕД

   

 Tarator team '2000 ©Tarator.com