НАПРЕД
НАПРЕД
Най-обикновени псувни
  Подател: ПРАВИЛА
  Получател: НИЩО НЕ РАЗБРАХ!
 Ще ти прережа ташаците докато cе изпразниш ще ти ги навра в уcтата. 
 Да те шиба кон приятелю мой! 
 Базираики cе на фундаментални разбираниа и имаики предвид хетероcекcуалното развитие на мозъчната клетка бих ли могъл да упражня cекcуалните cи възможноcти върху индивида който ви е родил! 
 Ти са ебеш ама аз нямам време.. 
 Кон в cупата да ти cе изпикае! 
  Искам да се науча на други обиди и псувни!  
  Избери подходяща картинка:  
 
 
  ГОТОВО:  
      ГОРЕ
НАПРЕД

   

 Tarator team '2000 ©Tarator.com